O autorze
Jacek Masłowski. Prezes Zarządu Fundacji Masculinum.
Psychoterapeuta Warszawskiego Ośrodka Psychiatrii i Psychoterapii.
Współzałożyciel firmy Szkoleniowo Doradczej Kaizen Perfection S.C..

O co chodzi Masculinum?

W ubiegłym tygodniu pojawił się w Newsweeku artykuł, który rozpętał prawdziwą burzę dyskusji na temat problemów mężczyzn, ich prawa do nich, sensowności istnienia takiej organizacji jak Fundacja Masculinum i wielu, wielu innych… Zdecydowałem, że warto przekazać osobom zainteresowanym, a tym bardziej żywo poruszonym naszym pojawieniem się w przestrzeni społecznej, nieprzetworzoną medialnie odpowiedź na pytanie: O CO CHODZI?

O co chodzi Masculinum?

Tysiące lat patriarchatu zdemoralizowały ludzki rodzaj. Obie płcie są jego ofiarami. Obie płcie utraciły swoją prawdziwą tożsamość na rzecz ról odgrywanych w generowanym przez patriarchat konflikcie płci. Mężczyzn zdemoralizowały tysiące lat władzy i dominacji. Kobiety zdemoralizowane zostały przez tysiąclecia zniewolenia i podległości.

W perspektywie cywilizacyjnego wyzwania, jakim jest zbudowanie świata opartego na równoprawnych i równorzędnych relacjach płci - żadna z pogubionych, zdemoralizowanych płci nie ma monopolu ani na rację ani na prawdę. W sposób oczywisty moralna przewaga zawsze jest po stronie ofiar. Ale jak uczy historia moralna przewaga rzadko sama w sobie bywa źródłem racjonalnych, harmonijnych, trwałych rozwiązań w skali obyczajowej, społecznej i ustrojowej. Zarówno zrozumiały resentyment i gniew wyzwalających się kobiet, jak i konserwatyzm, moralizatorstwo i hipokryzja ustępujących męskich władców - oddalają nas od pożądanego rozwiązania.

Do tej rzeki nigdy przedtem nie weszliśmy. Wszystko jest przed nami, wszystko jest do odkrycia, zaczynamy od początku. Najbardziej potrzebny jest dialog. Od zaraz. Nie tylko - z oczywistych powodów ważny - dialog kobiet ze zdominowaną przez mężczyzn władzą, lecz być może jeszcze ważniejszy dialog poziomy, między żyjącymi w Polsce kobietami i mężczyznami. Można mieć bowiem uzasadnione wątpliwości, czy zdominowane przez mężczyzn gremia ustawodawcze i decyzyjne naprawdę reprezentują obyczajowe, społeczne i kulturowe aspiracje i nadzieje populacji polskich mężczyzn.


Aby jednak poziomy dialog kobiet i mężczyzn był w pełni sensowny i konstruktywny obie płcie potrzebują czasu i sposobu na odnalezienie siebie, na diagnozę swojego położenia, mocnych, słabych i zawstydzających stron, na zdefiniowanie na nowo swoich potrzeb i aspiracji - swojego etosu. Polskie kobiety zrobiły w tej sprawie znaczny postęp: artykułują swoje potrzeby, mają swoje dyskusyjne fora, opiniotwórcze i przedstawicielskie środowiska. Pozostający poza elitarnymi kręgami i instytucjami konserwatywnej męskiej władzy, zwykli polscy mężczyźni zostali w tyle. Nie spotkali się jeszcze, nie porozmawiali, nie poznali, nie kreują swojej nowej genderowej świadomości ani reprezentacji.

Masculinum chce przyspieszyć ten niezbędny proces - nie w opozycji do kobiet, lecz w dialogu z nimi - by razem z kobietami czynić kolejne kroki w kierunku koniecznej zmiany. Feministyczna rewolucja, której jesteśmy świadkami - jeśli ma odnieść sukces - nie może rozwijać się dalej wg. modelu rewolucji klasowej ani według komediowego scenariusza Seksmisji. Nie może dążyć do zniszczenia oponenta, zabrania mu jego dóbr i przywilejów, by w końcu zająć jego miejsce.

Świat i jego przyszłość w równym stopniu należą do kobiet i do mężczyzn - razem musimy urządzić go na nowo. W tej sprawie - jak w żadnej innej - niezbędny jest Okrągły Stół i gruba kreska.
Po to powstaliśmy….


W imieniu Zarządu Fundacji Maskulinum

Jacek Masłowski
Prezes Zarządu Fundacji Masculinum
Psychoterapeuta Warszawskiego Ośrodka Psychiatrii i Psychoterapii
Współzałożyciel firmy Szkoleniowo Doradczej Kaizen Perfection S.C.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...